ME GUSTA LEER con Ecrier: Помагало за развиване на уменията за четене на испански език А1-В2

, , ,

Автор: Милена Колева

Редактор: Ирина Аламанова

20.00лв.

ПРЕДГОВОР

Четенето е дейност, която може да носи наслада и полза, когато книгата отговаря на моментните нужди и интереси на четящия. То развива въображението, помага да се справяме по-успешно с неочакваните ситуации в живота. Умението да намираме бързо конкретна информация в един текст ни спестява време и главоболия, а способността да тълкуваме написаното прави мисленето ни логично и ни помага да реагираме адекватно в различни ситуации в живота. Съпреживяването на една история стимулира емпатията и подобрява социалните ни умения. И най-вече, четенето ни води към мъдростта.

Споменатото дотук важи и при четенето на чужд език, стига нивото на трудност да е адекватно на нашата моментна способност да се справим с нея. Настоящото помагало се стреми да градира плавно тази трудност, предоставяйки на четящия помощ и стратегии за постигането на целта на четенето. А тази цел може да бъде различна – за ориентиране, за удоволствие, за изпълнение на инструкции, за обмяна на идеи и др. Според това какво целим, се променят стратегиите, които съзнателно или не използваме докато четем, както и вниманието, с което прочитаме текст; скоростта и посоката, с които се движат очите ни по редовете; процент думи, които трябва да разбираме, за да се справим и прочие.

Помагалото започва с  НУЛЕВ урок, въведение преди същинското изучаване на испански език. Този урок цели да активира различни стратегии, които обучаемият е натрупал в житейския си опит и които могат да му бъдат от полза  при предизвикателствата на новия чужд език. Хората не са tabula rasa, имат вроден езиков инстинкт и вече владеят поне един език – родният, а най-вероятно имат познания поне по още един чужд език. Този опит е основата, върху която е разработен нулевия урок – ще се изненадате да откриете колко много испански знаете, без още дори да сте започнали да го изучавате.

Следват по ПЕТ УРОКА за всяко от нивата А1, А2, В1 и В2, като техния обем прогресивно се увеличава, тъй като знанията и уменията, които се изискват, както и времето, нужно за тяхното постигане, също се увеличават прогресивно (спомнете си обърнатата пирамида на нивата според Общата европейска езикова рамка).

Постарали сме се да включим максимално жанрово разнообразие – от листовки на лекарства до вицове и карикатури, от чатове в Whatsapp до поезия, статии, публикации в блогове, обяви, тестове, разкази с цел да се обхванат повечето популярни текстови форми, които съвременният човек среща в ежедневието си.

Упражненията и дейностите към всеки текст преди, по време и след прочитането  отразяват заложените разнообразни цели и същевременно подпомагат неговото разбиране. Набляга се сериозно на работата с лексика, като постепенно се развива умението на обучавания да отгатва значението на непознати думи и да се изразява с  помощта на контекста и вътрешния морфологичен анализ на думата.

ME GUSTA LEER се отличава от познатите учебни материали, създадени в испаноезичните страни. Първо, при преценката на трудността на езиковите явления, за основа е взет българския език. Освен това, в подбора на темите и задачите са взети под внимание нуждите на българите да могат да разказват на испански език за собствената си държава и култура.

Четенето не е изолирана дейност, а се интегрира с други комуникативни дейности, като писане и говорене. Затова много често, след работата по един текст, ще намерите предложения за прилагане на наученото в устна или в писмена форма. Много от тези предложения са с инструкции за работа в клас, но те могат да бъдат изпълнявани и самостоятелно, ако ползвате това помагало за самообучение.

ME GUSTA LEER e помагало, което ще ви помогне при подготовка за езикови изпити – във всяко от четирите нива: А1, А2, В1 и В2 ще откриете различните формати на задачи от изпитите за DELE в частта за разбиране при четене.

Лексикалното и граматично съдържание е съобразено изцяло с програмите по чужд език на Министерство на образованието на Република България и препоръките на учебната програма на Институт Сервантес.

В някои от текстовете има думи, изрази и граматични конструкции, които „надскачат“ нивото, но тези елементи не са пречка за справяне с конкретната задача към текста и не се изисква от обучавания да ги възпроизведе. Включването им е обосновано с оглед запазване автентичността на оригиналните текстове;  нуждата от „излагане“ на обучавания на езикови мостри от по-високо ниво, за да може, когато се наложи това съдържание да бъде асимилирано в бъдещ момент, то да не изглежда съвсем непознато; „надскачането” също е здравословна трудност с цел да могат да изплуват стратегии за „оцелявате в джунглата“, т.е. умението ни да се справяме със задачата ВЪПРЕКИ трудностите и ограниченията, активирайки нашата съобразителност и изобретателност. По тази причина ви съветваме да избягвате ползването на речници и електронни преводачи, докато се трудите над определен текст, за да не си създавате зависимост от тях и за да позволите на езиковата ви интелигентност да се развие. След като решите задачата и проверите отговорите си, вече е добър момент да се консултирате с речници и други източници на информация, за да разширите познанията си.

Подчертаваме, че настоящата книга не е учебник, а УЧЕБНО ПОМАГАЛО към вашия основен курс по испански език и не изключва необходимостта от ползване на други материали за развиване уменията за разбиране при слушане, разбиране на граматиката и др. При все това вярваме, че ЧЕТЕНЕТО е един от най-добрите начини за усвояване на лексиката,  граматиката и прагматиката на един език, защото това са градивните елементи на всеки текст и докато четете, вие несъзнателно упражнявате непрекъснато огромен брой думи и граматични конструкции, при това в контекста на тяхната реална употреба, където най-добре се вижда връзката между формата и комуникативното намерение.

Нека не забравяме, че текстовете са израз на културата и манталитета на един народ. Колкото повече овладяваме един език, толкова повече опознаваме светогледа на хората, които са го създали и го ползват.

Желаем ви приятна и ползотворна работа с ME GUSTA LEER con Ecrier. Помагало за развиване на уменията за четене на испански език А1-В2!

 

¡Buena suerte en esta aventura!

 

Милена Колева

 

ОТКЪС – МОСТРА ЗА ПРЕГЛЕД

(Урок 9 от ME GUSTA LEER con Ecrier )

СВАЛИ МОСТРАТА

 

 

 

 

 

 

 

Тегло 0.500 kg
Размери 100 × 15 × 70 cm